Zmluvy

Zmluvy uzatvorené za rok 2024

Zmluvy uzatvorené za rok 2023

Dátum zverejnenia 21.04.2023

Dátum zverejnenia 28.04.2023

Dátum zverejnenia 05.06.2023

Zmluvy uzatvorené za rok 2022

Dátum zverejnenia 10.01.2022

Dátum zverejnenia 21.01.2022

Dátum zverejnenia 07.02.2022

Dátum zverejnenia 07.02.2022

Dátum zverejnenia 23.02.2022

Dátum zverejnenia 23.02.2022

Dátum zverejnenia 25.02.2022

Dátum zverejnenia 17.06.2022

Dátum zverejnenia 22.09.2022

Dátum zverejnenia 22.09.2022

Dátum zverejnenia 15.11.2022

Zmluvy uzatvorené za rok 2021

Dátum zverejnenia 21.01.2021

Dátum zverejnenia 15.03.2021

Dátum zverejnenia 11.05.2021

Dátum zverejnenia 11.05.2021

Dátum zverejnenia 24.09.2021

Dátum zverejnenia 04.10.2021

Dátum zverejnenia 25.10.2021

Dátum zverejnenia 29.10.2021

Dátum zverejnenia 05.11.2021

Dátum zverejnenia 19.11.2021

Dátum zverejnenia 14.12.2021

Dátum zverejnenia 11.05.2021

Dátum zverejnenia 20.05.2021

Dátum zverejnenia 20.05.2021

Dátum zverejnenia 24.06.2021

Dátum zverejnenia 24.06.2021

Dátum zverejnenia 18.08.2021

Dátum zverejnenia 26.08.2021

Dátum zverejnenia 06.09.2021

tum zverejnenia 06.09.2021

Dátum zverejnenia 14.09.2021

Dátum zverejnenia 24.09.2021

Dátum zverejnenia 04.10.2021

Dátum zverejnenia 25.10.2021

Dátum zverejnenia 29.10.2021

Dátum zverejnenia 05.11.2021

Dátum zverejnenia 19.11.2021

Dátum zverejnenia 14.12.2021

Dátum zverejnenia 17.12.2021

Dátum zverejnenia 17.12.2021

Dátum zverejnenia 17.12.2021

Zmluvy uzatvorené za rok 2020

Dátum zverejnenia 30.01.2020

Dátum zverejnenia 07.02.2020

Dátum zverejnenia 07.02.2020

Dátum zverejnenia 07.02.2020

Dátum zverejnenia 02.03.2020

Dátum zverejnenia 02.03.2020

Dátum zverejnenia 30.03.2020

Dátum zverejnenia 15.04.2020

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Dátum zverejnenia 05.05.2020

Dátum zverejnenia 07.05.2020

Dátum zverejnenia 21.05.2020

Dátum zverejnenia 25.05.2020

Dátum zverejnenia 13.07.2020

Dátum zverejnenia 21.09.2020

Dátum zverejnenia 09.10.2020

Dátum zverejnenia 14.10.2020

Dátum zverejnenia 30.10.2020

Dátum zverejnenia 04.11.2020

Dátum zverejnenia 30.11.2020

Dátum zverejnenia 02.12.2020

Dátum zverejnenia 09.12.2020

Dátum zverejnenia 22.12.2020

Dátum zverejnenia 22.12.2020

Zmluvy uzatvorené za rok 2019

Dátum zverejnenia 23.01.2019

Dátum zverejnenia 15.02.2019

Dátum zverejnenia 05.03.2019

Dátum zverejnenia 06.03.2019

Dátum zverejnenia 23.03.2019

Dátum zverejnenia 10.04.2019

Dátum zverejnenia 24.04.2019

Dátum zverejnenia 10.05.2019

Dátum zverejnenia 03.06.2019

Dátum zverejnenia 11.06.2019

Dátum zverejnenia 28.06.2019

Dátum zverejnenia 03.07.2019

Dátum zverejnenia 26.07.2019

Dátum zverejnenia 13.08.2019

Dátum zverejnenia 14.08.2019

Dátum zverejnenia 23.08.2019

Dátum zverejnenia 23.08.2019

Dátum zverejnenia 16.09.2019

Dátum zverejnenia 20.09.2019

Dátum zverejnenia 14.10.2019

Dátum zverejnenia 04.11.2019

Dátum zverejnenia 15.11.2019

Dátum zverejnenia 22.11.2019

Dátum zverejnenia 28.11.2019

Dátum zverejnenia 04.12.2019

Dátum zverejnenia 13.12.2019

Dátum zverejnenia 16.12.2019

Dátum zverejnenia 20.12.2019

Zmluvy uzatvorené za rok 2018

Dátum zverejnenia 10.01.2018

Dátum zverejnenia 24.01.2018

Dátum zverejnenia 16.02.2018

Dátum zverejnenia 09.03.2018

Dátum zverejnenia 16.03.2018

Dátum zverejnenia 22.03.2018

Dátum zverejnenia 02.05.2018

Dátum zverejnenia 04.05.2018

Dátum zverejnenia 09.05.2018

Dátum zverejnenia 28.05.2018

Dátum zverejnenia 08.06.2018

Dátum zverejnenia 19.07.2018

Dátum zverejnenia 07.08.2018

Dátum zverejnenia 10.09.2018

Dátum zverejnenia 15.10.2018

Dátum zverejnenia 17.10.2018

Dátum zverejnenia 05.11.2018

Dátum zverejnenia 13.11.2018

Dátum zverejnenia 14.11.2018

Dátum zverejnenia 19.11.2018

Dátum zverejnenia 07.12.2018

Zmluvy uzatvorené za rok 2017

Dátum zverejnenia 25.01.2017

Dátum zverejnenia 27.01.2017

Dátum zverejnenia 02.02.2017

Dátum zverejnenia 24.02.2017

Dátum zverejnenia 15.03.2017

Dátum zverejnenia 16.03.2017

Dátum zverejnenia 22.03.2017

Dátum zverejnenia 28.03.2017

Dátum zverejnenia 19.05.2017

Dátum zverejnenia 01.06.2017

Dátum zverejnenia 28.06.2017

Dátum zverejnenia 25.08.2017

Dátum zverejnenia 30.08.2017

Dátum zverejnenia 12.09.2017

Dátum zverejnenia 13.09.2017

Dátum zverejnenia 21.09.2017

Dátum zverejnenia 22.09.2017

Dátum zverejnenia 18.10.2017

Dátum zverejnenia 23.10.2017

Dátum zverejnenia 25.10.2017

Dátum zverejnenia 24.11.2017

Dátum zverejnenia 27.11.2017

Dátum zverejnenia 29.11.2017

Zmluvy uzatvorené za rok 2016

Dátum zverejnenia 20.01.2016

Dátum zverejnenia 25.02.2016

Dátum zverejnenia 29.02.2016

Dátum zverejnenia 23.03.2016

Dátum zverejnenia 15.04.2016

Dátum zverejnenia 25.04.2016

Dátum zverejnenia 26.05.2016

Dátum zverejnenia 15.08.2016

DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU.

Dátum zverejnenia 19.08.2016

Dátum zverejnenia 24.08.2016

Dátum zverejnenia 07.09.2016

Dátum zverejnenia 12.09.2016

Dátum zverejnenia 21.09.2016

Dátum zverejnenia 06.10.2016

Dátum zverejnenia 19.10.2016

Dátum zverejnenia 28.11.2016

Dátum zverejnenia 05.12.2016

Dátum zverejnenia 16.12.2016

Dátum zverejnenia 21.12.2016

Zmluvy uzatvorené za rok 2015

Dátum zverejnenia 07.08.2015

Dátum zverejnenia 16.07.2015

Dátum zverejnenia 28.07.2015

Dátum zverejnenia 22.03.2015

Dátum zverejnenia 24.06.2015

Dátum zverejnenia 02.04.2015

Dátum zverejnenia 04.01.2015

Dátum zverejnenia 18.10.2015

Dátum zverejnenia 17.12.2015

Dátum zverejnenia 22.12.2015