Urbár

 

Slovo Urbár - pochádza z lat. slova " urbárium" - čo v preklade znamená pozemková kniha (u starších známa aj pod názvom gruntbuch).

Urbáre u nás patria k jedným z najdôležitejších zdrojov hospodárskych dejín 17. - 18. storočia.

Urbár obsahoval súpis pozemkov patriacich jednotlivým usadlostiam, tak lesných ako aj pastevných. Usadlosti pozostávali:
- z intravilánu (dvor, záhrada, záhumnie - výmera 1 juter = 0,575 ha)
- z extravilánu - polia a lúky, ich výmera sa menila podľa bonity pôdy

Povinnosťou podielnikov urbáru bolo zúčastňovať sa pri prácach na zalesňovaní, čistení lesa, opravách poľných a lesných ciest (platí to aj v súčasnosti).

Výbor a dozorná rada

Predseda výboru - Ján Burian

Podpredseda výboru - Milan Pilný

Člen výboru - Ľubomír Miček

Člen výboru - Emil Prekop

Člen výboru - Ivan Miček

Dozorná rada

Predseda - Ivana Gorelková

Člen - Emil Gašpárek

Člen - Ján Pilný

Kontakt

Názov:

Urbár, lesné a pasienkové spoločenstvo, pozem. spol. Kvašov

Adresa:

Kvašov 174, 020 62 Kvašov

IČO: 00622729

DIČ: 2020616697

email:

pozemkove.spolocenstvokvasov@gmail.com