Starosta


Starosta: Ing. Marián Pavlík

Telefón: 042/469 34 56
Fax: 042/469 34 56

Email:obec@kvasov.eu

Web adresa: www.kvasov.eu


Starosta

§ 13

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)