Verejné obstarávanie

                           

 

                                          

 

1,

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Kultúrny dom Kvašov

 

Dátum zverejnenia 15.11.2017

 

  Výzva na predkladanie ponúk č.2

 

 2,

     VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Stavebné úpravy materskej školy v Kvašove

 

Dátum zverejnenia 07.11.2017

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy materskej školy v Kvašove.pdf 

 

3,

Dátum zverejnenia 08.07.2019

 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky - Okná pre MŠ Kvašov.