Výročné správy/Záverečný účet

Za rok -2015

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2014

Za rok -2016

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2015

Za rok -2017

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2016

Za rok -2018

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2017

Za rok -2019

Dátum zverejnenia 08.07.2019

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2018

Za rok -2020

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2019

Za rok -2021

Dátum zverejnenia 02.07.2021

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2020

Za rok -2022

Dátum zverejnenia 03.07.2022

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2021

Za rok -2023

Dátum zverejnenia 23.06.2023

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2022

Za rok -2024

Dátum zverejnenia 20.05.2024

Záverečný účet obce Kvašov za rok 2023