Farnosť Lednica - Kvašov

Farský úrad


Farský úrad Lednica

Lednica 245
020 63 Lednica

Mgr. Ľubomír Bollo
Tel.: 042/46 97 017

E-mail: lednica@fara.sk

Úradné záležitosti možno vybaviť po sv. omšiach,

nie však v nedeľu a vo sviatok.

farnosť sv. Jána Nepomuckého Lednica

lednica@fara.sk

042/469 70 17 linka presmerovaná na mobilný telefón

Zavolajte prosím na toto číslo aj keď kňaz práve nie je vo fare

a dohodnite si s ním časovo vyhovujúci termín,

alebo nechajte odkaz.

Odkaz na stránku farnosti:

Organizácia života vo farnosti.


Sviatostný život vo farnosti Lednica

Krst žiada jeden z rodičov po narodení dieťaťa. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vo viere vychovávané. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. rok života, bol pobirmovaný a nežije v nedovolenom partnerskom zväzku. Náuku pred krstom možno absolvovať už pred narodením dieťaťa.

Svätá spoveď, ako časť sviatosti pokánia, sa prijíma po náležitom spytovaní svedomia. Možno ju prijať zvyčajne 30 minút pred sv. omšou. Na požiadanie aj po svätej omši.

O manželstvo žiadajú snúbenci na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú spísať štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti, je potrebný súhlas (licencia) k sobášu z jednej farností, odkiaľ sú snúbenci.

Pri POMAZANÍ CHORÝCH prosí Cirkev nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijať aj Eucharistiu. Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti môžete zavolať kedykoľvek.

Aktuálny čas svätých omší je uvedený vo farských oznamoch vo výveske farského kostola i pred Kultúrnym domom v Kvašove.


Kňazi Lednickej farnosti


 • Mgr. Ľubomír Bollo od júna 2017 do súčasnosti,
  • Patrik Sojčák od júla 2010 do júna 2017,

  • Kazimír Divéky od mája 2010 do júna 2010,

  • Ladislav Porubčin od júla 1997 do apríla 2010,

  • Anton Kováčik od júna 1990 do 30. júna 1997,

  • Štefan Samák od decembra 1960 do 21. júna 1990, kedy tragicky zahynul,

  • Július Strúčka r. od marca 1935 do 1960,

  • Jozef Kozinka r. 1933 do marca 1935,

  • Štefan Mičko r. 1904 do marca 1933,

  • Carolus Zaskvara r. 1904,

  • Andreas Bereghi r. 1896 do januára 1904.

V obci je aj kaplnka, ktorá je zasvätená SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII, ktorá slúži občanom pre cirkevný a duchovný život..