WIFI pre teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V147

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kvašov, Č.174, 020 62, Kvašov

Miesto realizácie: Obec Kvašov

Výška nenávratného finančného príspevku: 9 975 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 7 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

1.Materská škola / Externý AP (49.0673370443604 ; 18.2265362034079)

2,Kultúrny dom / Externý AP (49.0668481942586 ; 18.2282601394738)

3,Stĺp ihrisko / Externý AP (49.0613061994116 ; 18.236552249119)

4,Dom smútku / Externý AP (49.0764599074077 ; 18.2223078277109)

5,Zástavka Močiare / Externý AP (49.0828135938616 ; 18.2193470982036)

6,Zástavka Prúd centrum obce / Externý AP (49.0694059156862 ; 18.226506708842)

7,Zástavka Pavlík / Externý AP (49.0630698813296 ; 18.2351433923131)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 14.01.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete nawww.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk