Komisie zastupiteľstva


Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda komisie: Ladislav Mišovec

člen komisie: Ján Burian


Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda komisie: Simona Hořáková

člen komisie: Peter Ježo

                       Ľubomír Miček


Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Ľubomír Pilný

člen komisie: Ján Kalma
§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.