Administratívne pracovníčky

                         

 

                                        

 

 

Ekonómka

Ing. Eva Valášková

Administratívna pracovníčka

PaedDr. Marcela Geregová