Narodené Deti

Zoznam narodených detí za Rok 2015

Narodené : 3 dievčatá

                    3 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2016

Narodené : 3 dievčatá,

                     1 chlapec

Zoznam narodených detí za Rok 2017

Narodené : 3 dievčatá,

                    4 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2018

Narodené : 4 dievčatá,

                     1 chlapec

Zoznam narodených detí za Rok 2019

Narodené : 2 dievčatá,

                    2 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2020

Narodené : 2 dievčatá

                    4 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2021

Narodené :

Zoznam narodených detí za Rok 2022

Narodené:

Zoznam narodených detí za Rok 2023

Narodené: