Narodené Deti

Zoznam narodených detí za Rok 2015

Narodené : 3 dievčatá

                      3 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2016

Narodené : 3 dievčatá,

                      1 chlapec

Zoznam narodených detí za Rok 2017

Narodené : 3 dievčatá,

                      4 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2018

Narodené : 4 dievčatá,

                      1 chlapec

Zoznam narodených detí za Rok 2019

Narodené : 2 dievčatá,

                      2 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2020

Narodené : 2 dievčatá

                      4 chlapci

Zoznam narodených detí za Rok 2021

Narodené :

Zoznam narodených detí za Rok 2022

Narodené:

Zoznam narodených detí za Rok 2023

Narodené:

Zoznam narodených detí za Rok 2024

Narodené: