PHSR na roky 2015 - 2025

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

na roky 2015 - 2025