Zasadnutia OZ

Zasadnutia OZ za rok 2024

Dátum zverejnenia 21.03.2024

Zasadnutia OZ za rok 2023

Dátum zverejnenia 07.12.2023

Dátum zverejnenia 28.09.2023

Dátum zverejnenia 29.07.2023

Dátum zverejnenia 23.06.2023

Dátum zverejnenia 02.02.2023

Dátum zverejnenia 11.05.2023

Zasadnutia OZ za rok 2022

Dátum zverejnenia 10.07.2022

Dátum zverejnenia 14.04.2022

Dátum zverejnenia 28.06.2022

Dátum zverejnenia 13.10.2022

Dátum zverejnenia 24.11.2022

Dátum zverejnenia 15.12.2022

Zasadnutia OZ za rok 2021

Dátum zverejnenia 20.05.2021

Dátum zverejnenia 01.07.2021

Zasadnutia OZ za rok 2020

Dátum zverejnenia 08.01.2020

Dátum zverejnenia 27.02.2020

Dátum zverejnenia 07.05.2020

Dátum zverejnenia 08.10.2020

Zasadnutia OZ za rok 2019

Dátum zverejnenia 07.02.2019

Dátum zverejnenia 04.04.2019

Dátum zverejnenia 26.09.2019

Zasadnutia OZ za rok 2018

Dátum zverejnenia 08.03.2018

Dátum zverejnenia 18.04.2018

Dátum zverejnenia 21.06.2018

Dátum zverejnenia 23.08.2018

Dátum zverejnenia 27.11.2018

Dátum zverejnenia 14.12.2018

Dátum zverejnenia 20.12.2018

Zasadnutia OZ za rok 2017

Dátum zverejnenia 09.03.2017

Dátum zverejnenia 07.06.2017

Dátum zverejnenia 24.08.2017

Dátum zverejnenia 14.12.2017

Zasadnutia OZ za rok 2016

Dátum zverejnenia 09.03.2016

Dátum zverejnenia 28.04.2016

Dátum zverejnenia 30.06.2016

Dátum zverejnenia 23.08.2016

Dátum zverejnenia 27.10.2016

Dátum zverejnenia 15.12.2016

Zasadnutia OZ za rok 2015

Dátum zverejnenia 03.01.2015

Dátum zverejnenia 29.01.2015

Dátum zverejnenia 05.03.2015

Dátum zverejnenia 12.03.2015

Dátum zverejnenia 30.04.2015

Dátum zverejnenia 01.07.2015

Dátum zverejnenia 16.07.2015

Dátum zverejnenia 24.07.2015

Dátum zverejnenia 03.09.2015

Dátum zverejnenia 08.10.2015

Dátum zverejnenia 19.11.2015

Dátum zverejnenia 10.12.2015