GDPR - Ochrana osobných údajov za rok 2018

Žiadost dotknutej osoby týkajuca sa jej osobných údajov

Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

Poučenia o právach dotknutých osôb

Povolené spôsoby prenosu OÚ a žiadosti do zam.- publikácia

Informačná povinnosť Obce

GDPR - Dodatok k zmluve