GDPR - Ochrana osobných údajov

                                                                              za rok  2018

 
1,

 Informačná povinnosť Obce

 

 

 Informačná povinnosť 

 

 

2,

 

 Povolené spôsoby prenosu OÚ a žiadosti do zam.- publikácia

 

 povolené spôsoby prenosu OÚ a žiadosti do zam.- publikácia.

 

 

3,

 

 Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

 

 Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou.

 

4,

 

 Poučenia o právach dotknutých osôb

 

 Poučenia o právach dotknutých osôb.

 

5,  

 

 Žiadost dotknutej osoby týkajuca sa jej osobných údajov

 

 Žiadost dotknutej osoby týkajuca sa jej osobných údajov.

 

6,

 

GDPR - Dodatok k zmluve

 

 GDPR dodatok.pdf