GDPR

        
  
 
 
 

1,

 

 Informačná povinnosť OBEC KVAŠOV

 

 

 Informačná povinnosť OBEC KVAŠOV.

2,

 

 Povolené spôsoby prenosu OÚ a žiadosti do zam.- publikácia

 

 povolené spôsoby prenosu OÚ a žiadosti do zam.- publikácia.

3,

 

 Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou

 

 Namietanie spracúvania osobných údajov dotknutou osobou.

4,

 

 Poučenia o právach dotknutých osôb

 

 Poučenia o právach dotknutých osôb.

5,  

 

 Žiadost dotknutej osoby týkajuca sa jej osobných údajov

 

 Žiadost dotknutej osoby týkajuca sa jej osobných údajov.