Spomíname

Zarok 2015

Zomretí : 2 ženy,

9 mužov

Nech odpočívjú v pokoji


Zarok 2016

Zomretí : 4 ženy,

7 mužov

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2017

Zomretí : 2 ženy,

7 mužov

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2018

Zomretí : 5 žien,

1 muž

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2019

Zomretí : 4 ženy,

1 muž

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2020

Zomretí : 1 žena

3 muži

Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2021

Zomretí :

Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2022

Zomretí :

Nech odpočívjú v pokoji