Spomíname

Zarok 2015

Zomretí : 2 ženy,

                  9 mužov

Nech odpočívjú v pokoji


Zarok 2016

Zomretí : 4 ženy,

                  7 mužov

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2017

Zomretí : 2 ženy,

                  7 mužov

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2018

Zomretí : 5 žien,

                  1 muž

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2019

Zomretí : 4 ženy,

                  1 muž

Nech odpočívajú v pokoji


Zarok 2020

Zomretí : 1 žena

                 3 muži

Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2021

Zomretí :


Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2022

Zomretí :


Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2023

Zomretí :


Nech odpočívjú v pokoji

Zarok 2024

Zomretí :


Nech odpočívjú v pokoji