Faktúry

Za roky 2015-2016

Dátum zverejnenia 20.6.2016

Dátum zverejnenia 19.2.2016

Dátum zverejnenia 06.12.2016

Za rok -2017

Dátum zverejnenia 06.02.2017

Dátum zverejnenia 17.05.2017

Dátum zverejnenia 16.11.2017

Za rok -2018

Dátum zverejnenia 11.05.2018

Dátum zverejnenia 27.06.2018

Dátum zverejnenia 29.11.2018

Dátum zverejnenia 19.12.2018

Za rok -2020

Dátum zverejnenia 02.10.2020

Za rok -2021

Dátum zverejnenia 30.06.2021

Za rok -2022

Dátum zverejnenia 11.01.2022

Dátum zverejnenia 07.02.2022

Dátum zverejnenia 12.08.2022

Dátum zverejnenia 03.10.2022

Za rok -2023

Dátum zverejnenia 10.01.2023

Dátum zverejnenia 28.03.2023

zoznam faktúr za 1.q 2023

Dátum zverejnenia 11.12.2023

zoznam faktúr za 2.q 2023

Dátum zverejnenia 11.12.2023

zoznam faktúr za 3.q 2023

Dátum zverejnenia 8.2.2024

Faktúry za 4.q 2023

Dátum zverejnenia 8.2.2024

Faktúry za 4.q 2023

Za rok -2024

Dátum zverejnenia 10.5.2024

Faktúry za 1.q 2024