Faktúry

Za roky 2015-2016

Dátum zverejnenia 20.6.2016

Dátum zverejnenia 19.2.2016

Dátum zverejnenia 06.12.2016

Za rok -2017

Dátum zverejnenia 06.02.2017

Dátum zverejnenia 17.05.2017

Dátum zverejnenia 16.11.2017

Za roky -2018

Dátum zverejnenia 11.05.2018

Dátum zverejnenia 27.06.2018

Dátum zverejnenia 29.11.2018

Dátum zverejnenia 19.12.2018

Za roky -2020

Dátum zverejnenia 02.10.2020

Za roky -2021

Dátum zverejnenia 30.06.2021

Za roky -2022

Dátum zverejnenia 11.01.2022

Dátum zverejnenia 07.02.2022

Dátum zverejnenia 12.08.2022

Dátum zverejnenia 03.10.2022

Za roky -2023

Dátum zverejnenia 10.01.2023

Dátum zverejnenia 28.03.2023

zoznam faktúr za 1.q 2023