Zber odpadu

Vývoz Komunálneho Odpadu

Vývoz v našej Obci zabezpečuje:

Kontak

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín

Tel./Fax.: 032 640 13 40, Tel.: 032 652 06 15
Zberný dvor Soblahovská, Tel.: 0902 999 458
Zberný dvor Zlatovská, Tel.: 0902 999 446
e-mail: mptn@mariuspedersen.sk

Bioodpad kompost úroda

Zásady správneho domáceho kompostovania

SEPARÁCIA ODPADU / SKLO

Patrí tu neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených fliaš a fľaštičiek (napr. od liekov zbavené umelohmotného prúžku).

Fľaše pred separovaním zbavíme zátok, kovových uzáverov, kovových prúžkov okolo hrdla, kovových a plastových fólií. Miera znečistenia vyzbieraného skla rozhoduje o tom, či odberateľ sklo odoberie alebo takéto sklo skončí na skládke!Medzi separované sklo nepatria: porcelán, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarovky a výbojky, mliečne a kombinované tabuľové sklo, varné sklo, sklobetónové tvárnice.

KAM UKLADAŤ : do zberných nádob rozmiestnených po obci.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

tum zverejnenia 24.02.2022

Dátum zverejnenia 24.02.2021