Obecné Symboly

Erb Obce Kvašov

Obecná Vlajka

Pečať Obce Kvašov

- 1. písomná zmienka z r. 1471

- od r. 1598 len štatistické údaje o obci

- od 1. 1. 1980 do 23. 11. 1990 súčasť Horoviec

Najstaršie známe pečatidlo obce Kvašov je z r. 1841. Letopočet môžeme nájsť v kruhopise, ktorý znie: * PECET . OBCY . KWASOWA : R . 1841. Písmeno R v kruhopise však nie je slovenského pôvodu a neznamená "R(oku)", ale je to latinský odkaz na staršiu pečať obce: R(enovatum) v latinčine odkazuje na renováciu pôvodnej pečate v roku 1841. Znak v strede pečatného poľa a spôsob jeho vyrytia nás odkazuje do 18. storočia, no vavrínový veniec po obvode pečat. poľa posúva jej vznik na začiatok 17. storočia. Očakáva sa teda objav pečate z tohto obdobia, na ktorom bude vyrytý tiež poľnohospodársky symbol, avšak bez pažite. Na pečati z r. 1841 sa nad pažiťou vznáša kolmo postavený lemeš a čerieslo, odtlačok nájdeme na dokumentoch z r. 1871.

Z druhej polovice 19. storočia máme nápisovú pečiatku obce Kvašov. Obsahuje slovensko-maďarský text: OBEC KVASSO KÖZSÉG a nájdeme ju napríklad na dokumentoch z r. 1873-1881.

V roku 2005 bol vytvorený erb obce. Jeho autori postavili do červeného štítu nad zelenú pažiť s dvomi zlatými trsmi trávy striebrom lemovaný lemeš a čerieslo. Kvôli individualizácii umiestnili do horných rohov erbu 2 zlaté osemcípe kolesá. Je totiž známe, že obyvatelia Kvašova sa v minulosti živili najmä poľnohospodárstvom a povozníctvom.