Obecné Symboly

 

 

                                                                      Erb Obce Kvašov

                                                           

 

 

                                                              Obecná Vlajka

                                   

 

 

 

                                                                        Pečať Obce Kvašov

 

                                                   

 

 

- 1. písomná zmienka z r. 1471

- od r. 1598 len štatistické údaje o obci

- od 1. 1. 1980 do 23. 11. 1990 súčasť Horoviec

            Najstaršie známe pečatidlo obce Kvašov je z r. 1841. Letopočet môžeme nájsť v kruhopise, ktorý znie: * PECET . OBCY . KWASOWA : R . 1841.  Písmeno R v kruhopise však nie je slovenského pôvodu a neznamená „R(oku)“, ale je to latinský odkaz na staršiu pečať obce: R(enovatum) v latinčine odkazuje na renováciu pôvodnej pečate v roku 1841. Znak v strede pečatného poľa a spôsob jeho vyrytia nás odkazuje do 18. storočia, no vavrínový veniec po obvode pečat. poľa posúva jej vznik na začiatok 17. storočia. Očakáva sa teda objav pečate z tohto obdobia, na ktorom bude vyrytý tiež poľnohospodársky symbol, avšak bez pažite. Na pečati z r. 1841 sa nad pažiťou vznáša kolmo postavený lemeš a čerieslo, odtlačok nájdeme na dokumentoch z r. 1871.

            Z druhej polovice 19. storočia máme nápisovú pečiatku obce Kvašov. Obsahuje slovensko-maďarský text: OBEC KVASSO KÖZSÉG a nájdeme ju napríklad na dokumentoch z r. 1873-1881.

            V roku 2005 bol vytvorený erb obce. Jeho autori postavili do červeného štítu nad zelenú pažiť s dvomi zlatými trsmi trávy striebrom lemovaný lemeš a čerieslo. Kvôli individualizácii umiestnili do horných rohov erbu 2 zlaté osemcípe kolesá. Je totiž známe, že obyvatelia Kvašova sa v minulosti živili najmä poľnohospodárstvom a povozníctvom.