VOĽBY PREZIDENTA SR

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do OVK

Emailová adresa na vydanie hlasovacieho preukazu

Informácia o volebnej miestnosti