GDPR - Ochrana osobných údajov za rok 2022

Žiadosť dotknutej osoby

Povolené spôsoby komunikácie

Namietanie spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť