»» ..Zber komunálneho odpadu v našej obci... -- Štrvtok: 22.09.2022...Štvrtok: 06.10.2022...Štvrtok: 20.10.2022...Štvrtok: 03.11.2022....Ďakujeme za pochopenie...

.............................................................

.........Obec Kvašov - Fotogaléria..........

.............................................................

Google

   Slovenská republika

   

 

Harmonogram vývozu

komunálneho odpadu v

obci Kvašov v roku 2022