»» ..Zber komunálneho odpadu v našej obci... -- Štrvtok: 07.10.2021...Štvrtok: 21.10.2021...Štvrtok: 04.11.2021....Ďakujeme za pochopenie...

.............................................................

.........Obec Kvašov - Fotogaléria..........

.............................................................

Google