Zasadnutia OZ 

                                     za rok 2015

                     

 

                            

 

 Dátum zverejnenia 03.01.2015

 

Zápisnica zo zasdnutia OZ, dňa 02.01.2015, o 15:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 02.01.2015, o 15:30 hod. na OcÚ

 

 

 Dátum zverejnenia 29.1.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 28.1.2015 o 17:00 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ,dňa 28.1.2015 o 17:00 hod. na OcÚ

 

 

 Dátum zverejnenia 05.03.2015

 

 

Zápisnica zo zasdnutia OZ, dňa 04.03.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 04.03.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 Dátum zverejnenia 12.03.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, dňa 11.03.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 11.03.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 


 Dátum zverejnenia  30.04.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, dňa 29.04.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 29.04.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

 Dátum zverejnenia  01.07.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, dňa 30.06.20215 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 30.06.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

                                                                                           

 Dátum zverejnenia 16.07.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, dňa 15.7.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 15.7.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

                                                 

Dátum zverejnenia 24.07.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, dňa 23.7.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa 23.7.2015.o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

  Dátum zverejnenia  03.09.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 31.08.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uznesenie zo zasadnutia OZ, dňa  31.08.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

 Dátum zverejnenia 08.10.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 07.10.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

Uzesenie zo zasadnutia OZ,dňa 07.10.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

 Dátum zverejnenia 19.11.2015

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 18.11.2015 o 16:30hod. na OcÚ   

                                                                                        

Uznesenie zo zasadnutia OZ,dňa 18.11.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

 

 Dátum zverejnenia 10.12.2015

 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 09.12.2015 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,dňa 09.12.2015 o 16.30 hod. na OcÚ

 

                                                                  

                                            Zasadnutia OZ                                   

                                                       za rok 2016

                                                             

                             

                                       

 Dátum zverejnenia 09.03.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa 08.03.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,dňa 08.03.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

   Dátum zverejnenia 28.04.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 27.04.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 27.04.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

  Dátum zverejnenia 30.06.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 29.06.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 29.06.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

   Dátum zverejnenia 23.08.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 22.08.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 22.08.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

   Dátum zverejnenia 27.10.2016

 

 Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 26.10.2016 o 16:30 hod.na OcÚ

 

 

 Dátum zverejnenia 15.12.2016

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 14.12.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 14.12.2016 o 16:30 hod. na OcÚ

 

                                                    

                                                          

                                          Zasadnutia OZ  

                                                     za rok 2017

                                                              

 

                             

 

  Dátum zverejnenia 09.03.2017

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 08.03.2017 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 08.03.2017 o 16:30 hod.na OcÚ

 

 

 Dátum zverejnenia 07.06.2017

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 06.06.2017 o 16:30 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 06.06.2017 o 16:30 hod. na Oc

 

 

 Dátum zverejnenia 24.08.2017

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 23,8,2017 o 17:00 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 23.8.2017 o 17:00 hod. na OcÚ

 

                                  

 Dátum zverejnenia 14.12.2017

 

 Zápi snica zo zasadnutia OZ, konaného dňa13.12.2017 o 16:30 hod. na OcÚ

 Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2017 o 16:30 hod. na OcÚ

 

 

                                                      Zasadnutia OZ

                                                     za rok 2018

                                                           

               

 

 

 Dátum zverejnenia 08.03.2018

 

 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 07.03.2018 o 16:30 hod. na OcÚ

 Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 07.03.2018 o 16:30 hod. na OcÚ 

 

                         

Dátum zverejnenia 18.04.2018

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 18.04.2018 o 17:00 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 18.04.2018 o 17:00 hod. na OcÚ

 

 

Dátum zverejnenia 21.06.2018

 

Zápisnica zo zadanutia OZ,konaného dňa 20.06.2018 o 17-00 hod. na OcÚ

Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 20.06.2018 o 17-00 hod. na OcÚ

 

 

Dátum zverejnenia 23.08.2018

 

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.08.2018 o 17- 00 hod.

Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 22.08.2018o 17- 00 hod.

 

 

 

Dátum zverejnenia 27.11.2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 26.11.2018 o 17-00 hod. v KD Kvašov.

 Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 26.11.2018 o 17-00 hod. v KD Kvašov.

 

 

Dátum zverejnenia 14.12.2018

 Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2018 o 19-00 hod. v KD Kvašov.

 Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 13.12.2018 o 19-00 hod. v KD Kvašov.

 

 

Dátum zverejnenia 20.12.2018

 Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 19.12.2018 o 17-00 hod. na OcÚ.

 

 

 

 

                                             Zasadnutia OZ 

                                                   za rok 2019

                                                           

 

                             

 

 

 

Dátum zverejnenia 07.02.2019

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 6.2.2019 o 17-00 hod. na OcÚ.

 Uznesenie zo zasadenutia OZ konaného dňa 6.2.2019 o 17-00 hod. na OcÚ.

 

 

Dátum zverejnenia 04.04.2019

 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ,konaného dňa 03.04.2019 o 17- hod.

 Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 03.04.2019 o 17- hod.

 

 

Dátum zverejnenia 26.09.2019

 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ,dňa konaného 25.9.2019 o 17-00 hod.

 Uznesenie zo zasadnutia OZ,konaného dňa 25.9.2019 o 17-00 hod.

 

 

 

                               

                                                                                          Zasadnutia OZ 

                                                        za rok 2020

                                      

 

                                 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia 08.01.2020

 

 Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 07.01.2020 o 17-00hod..

 Uznesenie zo zasadnutia OZ, konaného dňa 07.01.2020 o 17-00 hod..

 

 

Dátum zverejnenia 27.02.2020

 Zápisnica a Uznesenie zo zasadnutia 0Z dňa 26.02.2020 o 16-30 hod.

 

 

Dátum zverejnenia 07.05.2020

 Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 06.05.2020 o 17-00 hod..

 

 

Dátum zverejnenia 08.10.2020

 Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 7.10.20 o 17-00 hod.

 Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 7.10.20 o 17-00 hod.

 

 

                                                            Zasadnutia OZ 

                                              za rok 2021

 

                           

 

 

Dátum zverejnenia 20.05.2021

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.05.2021 o 17-00 hod..pdf

 Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.05.2021 o 17-00 hod..pdf

 

 

Dátum zverejnenia 01.07.2021

 Uznesenie a zapisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.06.2021 o 17-00 hod..pdf

 

 

 

 


                                    Zasadnutia OZ 

                                                   za rok 2022

                    

                            

 

 

Dátum zverejnenia 10.07.2021

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 07.01.2022 o 16-00 hod..doc

  Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 7.1.2022 o 16-00 hod...pdf

 

 

Dátum zverejnenia 14.04.2022

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.04.2022 o 17,00 hod..doc

 Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.04.2022 o 17,00 hod..doc

 

 

Dátum zverejnenia 28.06.2022

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.06.2022 o 17,00 hod..doc

 Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.06.2022 o 17,00 hod..doc

 

 

Dátum zverejnenia 13.10.2022

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2022 o 17,00 hod..doc

 Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.10.2022 o 17,00 hod.doc

 

 

Dátum zverejnenia 24.11.2022

 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 23.11.2022.doc

 Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia OZ 23.11.2022.docx

 

 

Dátum zverejnenia 15.12.2022

 Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2022 o 17,00 hod..doc

 Uznesenie zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.12.2022 17,00 hod..doc

 

 

 

                                                         Zasadnutia OZ 

                                                          za rok 2023