Všeobecne záväzné nariadenie 

 

             

            

                          

 

Dátum zverejnenia 21.12.2022

  Dodatok č. 6 k VZN č.12011.docx

 Dodatok č. 3 k VZN č. 32015.docx