Vývoz Komunálneho Odpadu

 

Vývoz v našej Obci zabezpečuje:

 

Kontak 

 

Marius Pedersen, a.s., prevádzka Trenčín                       
Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín

Tel./Fax.: 032 640 13 40, Tel.: 032 652 06 15
Zberný dvor Soblahovská, Tel.: 0902 999 458
Zberný dvor Zlatovská, Tel.: 0902 999 446
e-mail:
mptn@mariu
spedersen.sk

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, že si môžu na obecnom úrade zakúpiť vrecia na komunálny odpad. Cena za jedno vrece je 1,14 eur. V tejto sume je zahrnutý aj poplatok za naloženie a odvoz tohto vreca s komunálnym odpadom na skládku. Firma Marius Pedersen tieto vrecia bude akceptovať a zberať pri vývoze komunálneho odpadu.