Výročné správy

                           

                                                                                                                                                

 
 
 
 

1,

Dátum zverejnenia 08.07.2019

 VS 2018.doc

 

 

2,

Dátum zverejnenia 08.07.2019

 zavercný.ucet_2018.doc

 

 

3,

Dátum zverejnenia 02.07.2021

  Výročná Správa za rok 2020.doc

 Záverečný účet za rok 2020.doc

 

 

4,

Dátum zverejnenia 03.07.2022

 záverečný účet 2021.doc

 VS 2021.doc