Úrady a inštitúcie

 

      

 

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Púchov

Svätoplukova 1014, Púchov

tel.: 158, 042 / 4631 198 – stála služba,
4634 516 - operátor

Pracovisko

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Občianske preukazy

Svätoplukova 8, 020 01 Púchov

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 15:00 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 17:30 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.

telefónne čísla:    096128 - 3422

Cestovné doklady

Svätoplukova 8, 020 01 Púchov

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 15:00 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 17:30 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.od 13:00 - 15:00 len vydaj zrýchleného cestovného pasu

telefónne čísla:   096128 - 3210

Vodičské preukazy

Svätoplukova 8, 020 01 Púchov

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 15:00 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 17:30 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.

telefónne čísla:    096128 - 3215

Evidencia vozidiel

Svätoplukova 8, 020 01 Púchov

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 15:00 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.
13:00 - 17:30 h.

nestránkový deň

7:30 - 12:00 h.

telefónne čísla:  096128 - 3540

 

Obvodný úrad Považská Bystrica – pracovisko Púchov

Štefánikova 820, Púchov

tel.: 042 / 4602 111
fax: 042 / 4602 303

 

Správa katastra Púchov

Štefánikova 820, 020 01 Púchov

tel.: 042 / 281 7386, 42 281 7381
fax:042 / 4634 487
e-mail:

Riaditeľ: Ing. Milan Gardoň

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

8.00 - 16.30
13.00 - 17.00

8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

8.00 - 12.00
13.00 - 14.00

Podateľňa: každý pracovný deň

 

Daňový úrad

Štefánikova 820, Púchov

tel.: 042 / 4663 320 – spojovateľ
web: 
www.drsr.sk
e-mail: 

 

Colný úrad - pobočka Púchov

Svätoplukova 1462, Púchov

tel.: 042 / 4641 634
web: 
www.colnasprava.sk

 

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

7.00 - 15.00

Podateľňa: každý pracovný deň

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – detašované pracovisko Púchov

Štefánikova 820, Púchov

tel.: 042 / 244 1999 (informátor)
tel.: 042 / 244 1311 (úsek služieb zamestnanosti)
tel.: 042 / 244 1500 (úsek sociálnych vecí a rodiny)

web: www.upsvar.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa

Moravská 1343, Púchov

tel.: 042 / 4641 446