Výbor a dozorná rada

                          

 

 

Výbor spoločenstva

 

Predseda výboru - Ján Burian

Podpredseda výboru - Milan Pilný

 

Člen výboru - Ľubomír Miček

Člen výboru - Emil Prekop

Člen výboru - Ivan Miček

 

 

Dozorná rada

 

Predseda - Ivana Gorelková

Člen -  Emil Gašpárek

Člen - Ján Pilný