Ubár Kvašov -  výbor a dozorná rada

                          

 

Výbor spoločenstva

 

Predseda výboru - Ing. Marián Pavlík

Podpredseda výboru - Ján Burian

Člen výboru - Ľubomír Miček

Člen výboru - Milan Pilný

Člen výboru - Ivan Miček

 

 

Dozorná rada

 

Predseda - Ing. Ladislav Blažej

Člen -  Darina Bátorová

Člen - Miroslav Červený