Starosta Obce Kvašov


 

 

Starosta: Ing. Marián Pavlík

     


    
   
Telefón: 042/469 34 56
          Fax: 042/469 34 56
      Email:obec.kvasov@playmax.sk

Web adresa: www.kvasov.eu

 

Starosta

§ 13

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)