Starosta 


 

                                 

 

 

                   Starosta: Ing. Marián Pavlík

 

Telefón: 042/469 34 56
       Fax: 042/469 34 56

Email:obec@kvasov.eu

Web adresa: www.kvasov.eu

 

             

 

Starosta

§ 13

 

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.5)