SEPARÁCIA ODPADU / SKLO

 

Patrí tu neznečistené biele i farebné sklo, rozbité i vcelku, všetky druhy sklenených fliaš a fľaštičiek (napr. od liekov zbavené umelohmotného prúžku).

Fľaše pred separovaním zbavíme zátok, kovových uzáverov, kovových prúžkov okolo hrdla, kovových a plastových fólií. Miera znečistenia vyzbieraného skla rozhoduje o tom, či odberateľ sklo odoberie alebo takéto sklo skončí na skládke!

Medzi separované sklo nepatria: porcelán, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarovky a výbojky, mliečne a kombinované tabuľové sklo, varné sklo, sklobetónové tvárnice.

KAM UKLADAŤ :  do zberných nádob rozmiestnených po obci.