Zber plastov

Zber plastov

ZBER VRIEC S PLASTAMI SA 

USKUTOČNÍ V STREDU

16. OKTÓBRA 2019

Pri triedení plastov žiadame občanov, aby sa riadili pokynmi na 

žltých vreciach.

Vrecia, ktoré budú obsahovať iný odpad ako plasty, nebudú 

vyvezené!!!