Zber plastov

Zber plastov

OZNAM

 

Zber vriec s plastami sa uskutoční 09. augusta 2022,

 to je v utorok.

Vrecia, ktoré budú obsahovať iný odpad ako plasty nebudú vyvezené.

Zároveň sa bude zberať použitý jedlý kuchynský olej, ktorý musí byť v dobre uzatvorenej plastovej fľaši.