URBÁR, lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo

URBÁR, lesné a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo

Pozvánka

Výbor Urbáru, lesného a pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Kvašov pozýva členov spoločenstva na valné zhromaždenie (ďalej len „zhromaždenie“), ktoré sa uskutoční formou čiastkovej schôdze dňa 24.02.2018 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Kvašove

 

 

 Pozvánka valné zhromaždenie_2018

 Splnomocnenie_2018