Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov

Upozornenie

Obecný úrad upozorňuje občanov, že hlina a tráva z cintorína sa nesmie dávať na plot v objekte cintorína. Nakopanú hlinu je možné odvážať mimo areál cintorína, prípadne sa obráťte na pána Buriana.