Patrónom chudobných

Patrónom chudobných

Okolo roku 360 si Martin, povolaný Hilariusom, biskupom v Poitiers, v blízkom Ligugé postavil pustovňu, ktorá sa rozrástla do prvej rehoľnej komunity – kláštora Marmoutier, liaheň misionárov. Skromný, múdry a vážený Martin bol v roku 371 vysvätený za biskupa v Tours a diecézu doviedol k nebývalému rozmachu.

Martina nazývali biskupom chudobných a keď zomrel, na jeho pohrebe 11. novembra sa zišli davy ľudí, medzi nimi asi 2-tisíc mníchov. K jeho atribútom patrí žobrák, plášť, malomocný, kôň a hus (podľa legendy sa vraj ukryl medzi kŕdeľ husí, keď nechcel prijať hodnosť biskupa). Je patrónom okrem iného aj vojakov, jazdcov, kováčov, tkáčov, krajčírov, vinárov, pastierov, hostinských, cestujúcich, chudákov a žobrákov, zajatcov, abstinentov, domácich zvierat a husí.