OZNÁMENIE - o začatí stavebného konania

OZNÁMENIE -  o začatí stavebného konania