Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou

 

Dátum zverejnenia 16.01.2023

 Obec Lednické Rovne - zverejnenie.docx