Oznam pre občanov

Oznam pre občanov

OZNAM

Oznamujeme občanom, že nepretržité svietenie lámp verejného osvetlenia je spôsobené prerastajúcimi stromami elektrickým vedením.

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov, na ktorých sa takéto stromy nachádzajú, na povinnosť dodržiavať ochranné pásmo a stromy pod elektrickým vedením vyššie ako 3 metre orezať.

V prípade, ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať Stredoslovenskú distribučnú o dočasné vypnutie vedenia.

Obec zabezpečila orez stromov na prístupných miestach, avšak nemôže vstúpiť na súkromné pozemky.

Preto Vás žiadame, ak sa takéto stromy nachádzajú na pozemkoch, ktorých ste vlastníkom, aby ste zabezpečili ich orez, aby nedošlo ku škode na verejnom osvetlení.