Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022

OZNAM

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2022 sa budú vyberať od 25.04.2022, vždy v pondelok a v stredu.

Kto má záujem o platbu elektronicky, môže svoju požiadavku odoslať na emailovú adresu obce, kde uvedie meno, počet osôb, ktoré budú platiť poplatok za vývoz komunálneho odpadu a informáciu, či vlastní psa.

Následne mu bude odoslaná správa s údajmi k platbe a výškou platby.

Svoju požiadavku adresujte na novú emailovú adresu obce:

obec@kvasov.eu