Obec Lednica - zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce formou priameho uzavretia nájomnej zmluvy

Obec Lednica - zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce formou priameho uzavretia nájomnej zmluvy