Farské oznamy

Farské oznamy

Týždeň:

14.02.2022 - 20.02.2022

 06 Cezročný týždeň.pdf 

 

                                  

                                Viac tu: https://www.kvasov.eu/products/farke-oznamy/

Týždeň:

14.02.2022 - 20.02.2022

 06 Cezročný týždeň.pdf 

 

                                  

                                Viac tu: https://www.kvasov.eu/products/farke-oznamy/

Týždeň:

14.02.2022 - 20.02.2022

 06 Cezročný týždeň.pdf 

 

                                  

                                Viac tu: https://www.kvasov.eu/products/farke-oznamy/

Týždeň: 01.08.2022 - 07.08.2022

 

 18 Cezročný týždeň.pdf