Pravidelné kultúrne podujatia v okrese Púchov

 

 

 

Púchovské kultúrne leto

Počas dvoch letných prázdninových mesiacov ponúka mesto Púchov kultúrne podujatia zastrešené pod názvom „Púchovské kultúrne leto“. Záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Púchov pripravuje už niekoľko rokov sériu zväčša víkendových podujatí, ktorými sa snaží spríjemniť staršej i mladšej generácii letné podvečery. Ide naozaj o pestrú zmes – koncerty najrôznejších žánrov (dychová hudba, folklórne piesne, rocková muzika i spevácke recitály), doplnené zaujímavými divadelnými predstaveniami. V júli pravidelne prichádza na Pešiu zónu do Púchova ako súčasť Púchovského kultúrneho leta Letný Bažant Kinematograf, v auguste sa zasa organizujú hry pre deti a ich rodičov pod názvom Kockoviny v Kočkovciach. Na záver Púchovského kultúrneho leta si organizátori pripravia väčšinou prekvapenie v podobe speváckej hviezdy. Súčasťou Púchovského kultúrneho leta je i Púchovské táborové leto. Štyri týždne pestrej ponuky denných táborov pre deti v divadle, prevažne s divadelnou a folklórnou tematikou, ale aj s prázdninovou hravou výukou angličtiny alebo tvorivých dielní.

 

Púchovský jarmok

Vďaka výhodnej geografickej polohe bol Púchov už oddávna prirodzeným obchodným strediskom v regióne. V Púchove sa pravidelne konali tzv. výkladné jarmoky, kde sa obchodovalo so spotrebným tovarom. Púchovský jarmok sa stal najpopulárnejším a zároveň najnavštevovanejším podujatím, ktoré sa v meste koná pravidelne tretiu septembrovú sobotu. V roku 2015 sa konal už 17. ročník Púchovského jarmoku, ktorý vyhľadáva množstvo jarmočníkov z celého Slovenska i zahraničia. Súčasťou jarmoku je už niekoľko rokov aj varenie medzinárodných polievok, na ktorom sa podieľajú hostia z družobných miest – Omska, Bobrujsku, Hlinska či Starej Pazovy. Výťažok z predaja medzinárodných polievok putuje na charitatívne účely. Súčasťou podujatia je každoročne i pestrý kultúrny program.

 

Mikulášsky jarmok

V prvú decembrovú sobotu koná na pešej zóne druhý najobľúbenejší z púchovských jarmokov – Mikulášsky jarmok. Jeho tradícia sa začala v roku 2004. Už dávno pred oficiálnym otvorením je trhovisko zaplnené predávajúcimi i kupujúcimi. Celodenný program, o ktorý sa starajú zväčša deti z materských a základných škôl, základnej umeleckej školy a centra voľného času, vrcholí tradične rozsvietením veľkého vianočného stromčeka. Počas celého dňa môžu návštevníci jarmok stretnúť Mikuláša s Čertom i dvomi anjelskými pomocníkmi. A tradične vedľa hlavného pódia ponúkajú púchovskí poslanci Mikulášsky punč, výťažok z predaja ktorého slúži na charitatívne účely.

 

Veľkonočný jarmok

V roku 2011 pribudol do rodiny jarmokov v Púchove Veľkonočný jarmok. Doplnil tak ponuku jarmokov, ktorú doteraz zabezpečovali Púchovský jarmok v septembrovom termíne a Mikulášsky jarmok v decembrovom termíne. Veľkonočný jarmok nadviazal na tradíciu Vítania jari, počas ktorého miestni folkloristi – v duchu starodávnej tradície – hádzali Morenu do vody. Veľkonočný jarmok sa nesie v komornom duchu, rešpektujúc náboženské tradície v čase 40-dňového pôstu. Koná sa na pešej zóne a hostí remeselníkov a predajcov z rôznych kútov Slovenska. Jarmočná ponuka je prispôsobená blížiacim sa veľkonočným sviatkom – zdobia sa tu kraslice, pletú korbáče a vynukujú medovníčky. V rámci kultúrneho programu sa predstavujú deti najmä z miestnych materských a základných škôl a miestnych voľnočasových zariadení.

 

Fašiangy po Púchovsky

Fašiangy po Púchovsky, to je dvojgeneračné a dvojdňové podujatie. V piatok alebo sobotu veselenie sa pre dospelých a v nedeľu (poslednú pred popolcovou stredou) Veľký detský karneval v maskách s pestrým programom, súťažami, sladkosťami a darčekovou tombolou pre deti a rodičov. Súčasťou oboch fašiangových dní je i vyhodnotenie NAJ masiek. Fašiangový sprievod miestnych folkloristov a masiek, s tradičným koňom a vyzdobeným rebriňákom, sa presúva na pešiu zónu alebo k divadlu, podľa miesta, kde sa podujatie koná. Samozrejmosťou je návrat ku všetkým fašiangovým tradíciám – k dobrej hudbe a zábave, k zabíjačkovým a iným špecialitám, k sladkým šiškám a fánkam, k tekutým dobrotám, ako i k tradičnému pochovávaniu basy.