Pozemková podstata spoločenstvaspoločná nehnuteľnosť

 

 

Katastrálne územie: Kvašov.

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

835

452

13 671

TTP

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

886/1

454

3 449

TTP

886/2

454

723

TTP

886/3

454

41

TTP

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

570/1

412

43 041

TTP

571/1

412

70 412

TTP

572

412

2 023

TTP

584

412

46 483

TTP

606

412

62 667

TTP

825/1

412

35

TTP

825/2

412

8 956

TTP

825/3

412

270 438

TTP

829/1

412

2 022

TTP

829/2

412

36 023

TTP

829/3

412

117 711

TTP

982

412

61 350

TTP

1031

412

36 789

TTP

1074

412

47 118

TTP

1179

412

645

Orná pôda

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

212/2

1236

71 254

TTP

212/3

1236

239

TTP

212/4

1236

75

TTP

237

1236

4 186

TTP

533/1

1236

24 803

TTP

534

1236

75 385

TTP

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

513

1235

24 191

TTP

515

1235

83 587

TTP

518

1235

24 073

TTP

565

1235

127 892

TTP

 

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

786

765

2 089

Orná pôda

 

 

 

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

507

148

1 698

Ostatné plochy

508

148

68

Zastavané plochy

509

148

387

Záhrady

513

148

465

Záhrady

514

148

594

Záhrady

515

148

315

Záhrady

204/1

148

168

TTP

204/2

148

258

TTP

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

633

463

498

Záhrady

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

93

621

1693

Zastavané plochy a nádvoria

152/3

621

90

Ostatné plochy

 

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

180

623

903

Orná pôda

 

 

 

Katastrálne územie: Lednica.

KNE parcela č.

List vlastníctva

Výmera v m2

Druh pozemku

2404

2866

658 990

Lesné pozemky

 

Celková výmera: 1 927 498 m2


>>> Pozemky spoločenstva <<<  

 

                            Na stiahnutie