Poľovnícke združenie PZ „ Englová“  Horovce

                                              

 

                                              

 

Poľovníctvo odbor, ktorý sa zaoberá chovom, ochranou, zušľachťovaním a lovom zvere a hospodárskym zhodnocovaním úlovkov. Zaraďuje sa do poľnohospodárskej výroby i do lesníctva. Má však aj rekreačný význam. Lov, ktorý je najstaršou zložkou poľovníctva je ľuďmi praktizovaný od praveku.