Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

                          na roky 2015 - 2025

 

                                             

1,

Dátum zverejnenia 16.3.2016

PHSR - KVAŠOV. na roky 2015 - 2025