Oznamy a Upozornenia 

                    

               

 

 

1,

Dátum zverejnenia 23.08.2016

Informácie o zvýšených trestných činoch na senioroch.

Informácia pre občanov

 

 

2,

Dátum zverejnenia 17.06.2016

OZNAM PRE OBČANOV - Okresný Úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor

Upozornenie na znenie zákona<<<

 

 

3,

Dátum zverejnenia 11.06.2018

 

  odber PV - Upozornenie § 80e ods. (2) vodného zákona.doc

 

UPOVEDOMENIE NA ZNENIE ZÁKONA

 
 

Informácie pre seniorov