Organizácia života vo farnosti.

 

 

 

Sviatostný život vo farnosti Lednica

 

Krst žiada jeden z rodičov po narodení dieťaťa. Krst je sviatosťou viery a vysluhuje sa vtedy, keď je nádej, že dieťa bude vo viere vychovávané. Znamením tejto nádeje je sviatostné manželstvo rodičov, pravidelný duchovný život a prijímanie sviatostí. Krstným rodičom môže byť veriaci, ktorý dosiahol 16. rok života, bol pobirmovaný a nežije v nedovolenom partnerskom zväzku. Náuku pred krstom možno absolvovať už pred narodením dieťaťa.

 

Svätá spoveď, ako časť sviatosti pokánia, sa prijíma po náležitom spytovaní svedomia. Možno ju prijať zvyčajne 30 minút pred sv. omšou. Na požiadanie aj po svätej omši.

 

manželstvo žiadajú snúbenci na farskom úrade najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú spísať štátnu zápisnicu na matrike Obecného úradu a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti, je potrebný súhlas (licencia) k sobášu z jednej farností, odkiaľ sú snúbenci.

 

Pri POMAZANÍ CHORÝCH prosí Cirkev nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijať aj Eucharistiu. Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti môžete zavolať kedykoľvek.

 

Aktuálny čas svätých omší je uvedený vo farských oznamoch vo výveske farského kostola i pred Kultúrnym domom v Kvašove.