Zloženie komisií Obecného zastupiteľstva

 

                       

                                          

 

1,

 

Komisia na ochranu životného prostredia

Predseda komisie: Ladislav Mišovec

         člen komisie: Ján Burian    

 

                               

 

 

2,

 

Komisia školstva, kultúry a športu

Predseda komisie:   Simona Hořáková

         člen komisie:   Peter Ježo

                                  Ľubomír Miček

                               

  

 

3,

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie:      Ľubomír Pilný

         člen komisie:      Ján Kalma

                               

 

§ 15
Komisie

 

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.