Obecné Zastupiteľstvo

 

                                       

                                                          

 

Zoznam zvolených poslancov

1

Ľubomír Miček, SMER - SD, Hlas - sociálna...

217 hlasov

2

Peter Ježo, SMER - SD, Hlas - sociálna...

191 hlasov

3

Ľubomír Pilný, SMER - SD, Hlas - sociálna...

179 hlasov

4

Ladislav Mišovec, SNS

173 hlasov

5

Ján Kalma, SMER - SD, Hlas - sociálna...

155 hlasov

6

Ján Burian, SMER - SD, Hlas - sociálna...

148 hlasov

7

Simona Hořáková, NEKA

147 hlasovViac tu: https://www.kvasov.eu/komunalne-volby-2014-2018-2022/

 

Zoznam zvolených poslancov

1

Ľubomír Miček, SMER - SD, Hlas - sociálna...

217 hlasov

2

Peter Ježo, SMER - SD, Hlas - sociálna...

191 hlasov

3

Ľubomír Pilný, SMER - SD, Hlas - sociálna...

179 hlasov

4

Ladislav Mišovec, SNS

173 hlasov

5

Ján Kalma, SMER - SD, Hlas - sociálna...

155 hlasov

6

Ján Burian, SMER - SD, Hlas - sociálna...

148 hlasov

7

Simona Hořáková, NEKA

147 hlasovViac tu: https://www.kvasov.eu/komunalne-volby-2014-2018-2022/

 

Zoznam zvolených poslancov

1

Ľubomír Miček, SMER - SD, Hlas - sociálna...

217 hlasov

2

Peter Ježo, SMER - SD, Hlas - sociálna...

191 hlasov

3

Ľubomír Pilný, SMER - SD, Hlas - sociálna...

179 hlasov

4

Ladislav Mišovec, SNS

173 hlasov

5

Ján Kalma, SMER - SD, Hlas - sociálna...

155 hlasov

6

Ján Burian, SMER - SD, Hlas - sociálna...

148 hlasov

7

Simona Hořáková, NEKA

147 hlasovViac tu: https://www.kvasov.eu/komunalne-volby-2014-2018-2022/

Zoznam zvolených poslancov

1

Ľubomír Miček, SMER - SD, Hlas - sociálna...

217 hlasov

2

Peter Ježo, SMER - SD, Hlas - sociálna...

191 hlasov

3

Ľubomír Pilný, SMER - SD, Hlas - sociálna...

179 hlasov

4

Ladislav Mišovec, SNS

173 hlasov

5

Ján Kalma, SMER - SD, Hlas - sociálna...

155 hlasov

6

Ján Burian, SMER - SD, Hlas - sociálna...

148 hlasov

7

Simona Hořáková, NEKA

147 hlasovViac tu: https://www.kvasov.eu/komunalne-volby-2014-2018-2022/

Zoznam zvolených poslancov

1

Ľubomír Miček, SMER - SD, Hlas - sociálna...

217 hlasov

2

Peter Ježo, SMER - SD, Hlas - sociálna...

191 hlasov

3

Ľubomír Pilný, SMER - SD, Hlas - sociálna...

179 hlasov

4

Ladislav Mišovec, SNS

173 hlasov

5

Ján Kalma, SMER - SD, Hlas - sociálna...

155 hlasov

6

Ján Burian, SMER - SD, Hlas - sociálna...

148 hlasov

7

Simona Hořáková, NEKA

147 hlasovViac tu: https://www.kvasov.eu/komunalne-volby-2014-2018-2022/

1,

Ľubomír Miček , SMER - SD , Hlas - SD

 

2,

Peter Ježo , SMER - SD , Hlas - SD

 

3,

Ľubomír Pilný , SMER - SD , Hlas - SD

 

4,

Ladislav Mišovec , SNS

 

5,

Ján Kalma , SMER - SD , Hlas - SD

 

6,

Ján Burian , SMER - SD , Hlas - SD

 

7,

Simona Hořáková , NEKA

 

 

 

 

 

(1) Poslanec skladá sľub, ktorý znie

Poslanec skladá sľub, ktorý znie: "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.".

 

§ 11
Obecné zastupiteľstvo

 

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva...