Obec Kvašov - Spádovosť obce

             

 

Matričný úrad:  Lednické Rovne

Daňový úrad: Púchov

Obvodné oddelenie polície: Púchov

Okresný súd: Považská Bystrica

Hasiči: Považská Bystrica

Úrad práce: Považská Bystrica

Vojenská správa: Trenčín

Úradu životného prostredia: Púchov