Obec Kvašov - Spádovosť obce

 

        

 

Matričný úrad:  Lednické Rovne

 

Daňový úrad: Púchov

 

Obvodné oddelenie polície: Púchov

 

Okresný súd: Považská Bystrica

 

Hasiči: Považská Bystrica

 

Úrad práce: Považská Bystrica

 

Vojenská správa: Trenčín

 

Úradu životného prostredia: Púchov