Kultúrne a historické pamiatky

 

- V obci Kvašov sa nachádza Dom kultúry, ktorý slúži pre spoločenský a kultúrny život občanov obce.

- V obci  je aj kaplnka, ktorá je zasvätená SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRIIktorá slúži občanom pre  cirkevný a duchovný  život..

V chotári obce sa nachádzalo veľké hradisko na Ostrej Hore, ktoré patrí k významným objektom osídleným už v neskorej dobe bronzovej a staršej dobe železnej. Na Ostrej Hore sa  doteraz našlo niekoľko kamenných a bronzových predmetov- osličky, ihlica s dvojkonickou hlavicou, kostené šidlo , ale aj malá hlinená plastika v tvare postavičky.

- Dom Smútku